OVERHEIDSINSTANTIE | JobHulpMaatje Zoetermeer

Vanuit de overheid krijgen werkzoekende begeleiding en ondersteuning in het zoeken van een baan. Daarbij spelen het UWV en de wijkteams een belangrijke rol. Voor individuele ondersteuning op maat is vaak minder gelegenheid of een traject is inmiddels afgesloten. Dat is het moment waarop JobHulpMaatje in kan springen om verdere ondersteuning te geven.

Meer informatie?

Wil u meer weten of ziet u concrete mogelijkheden om in samenwerking met JobHulpMaatje werkzoekenden te ondersteunen neem dan contact op met ons. Stuur een e-mail naar info@JHM-Zoetermeer.nl.