ORGANISATIE | JobHulpMaatje Zoetermeer

Werkzoekenden worden regelmatig ook met andere problemen geconfronteerd. Daarvoor zijn verschillende maatschappelijke organisaties actief. Een goede onderlinge samenwerking is van belang voor een effectieve ondersteuning van werkzoekenden. JobHulpMaatje Zoetermeer is deelnemer aan het Breed Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer (BOAZ) waarin  circa 25 betrokken organisaties participeren.

Mocht uw organisatie te maken krijgen met werkzoekenden, die hulp nodig hebben bij het vinden van een passende baan, neem dan contact met ons op via info@JHM-Zoetermeer.nl