KERK | JobHulpMaatje Zoetermeer

Ook in de Zoetermeerse kerkelijke gemeenten zitten gemeenteleden die geen werk hebben of die niet op de juiste plek zitten op hun werk. JobHulpMaatje wil maatschappelijk relevant zijn door hulp te bieden aan alle werkzoekenden. Gewoon door er te zijn voor hen. Omzien naar mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in hun zoektocht naar werk, zonder te evangeliseren. Ondersteuning van JobHulpMaatje biedt nieuwe diaconale kansen en geeft invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de kerk heeft.

Wat kan een kerkelijke gemeente doen?
  • Geef binnen je kerk aandacht aan bij het JobHulpMaatje initiatief
  • Motiveer leden om vrijwilliger te worden bij JobHulpMaatje
  • Ondersteun ons financieel bijvoorbeeld door JobHulpMaatje op het collecterooster te plaatsen

Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met ons via info@JHM-Zoetermeer.nl.