BEDRIJF | JobHulpMaatje Zoetermeer

JobHulpMaatje helpt werkzoekenden door ze te laten nadenken over wie ze zijn en welke baan aansluit bij hun kwaliteiten en talenten. De ondersteuning van de maatjes zorgt voor zelfbewuste werkzoekenden, die weten wat ze willen en kunnen. Dit zorgt voor een betere match tussen werkgever en werknemer.

U kunt met het bedrijf JobHulpMaatje helpen door werkervaringsplekken of stages ter beschikking te stellen voor werkzoekenden. Als werkgever kunt u mogelijk aanspraak maken op een mobiliteitsbonus en/of een no-riskpolis.

Als maatschappelijk betrokken en verantwoordelijke organisatie kan u medewerkers stimuleren om vrijwilliger te worden. Sommige van uw medewerkers zijn mogelijk uitstekende maatjes. Wij zijn graag bereid om in het kader van een maatschappelijk verantwoord ondernemen project in uw bedrijf een presentatie over JobHulpMaatje te geven.

Meer informatie?

Bel of mail ons om een afspraak te maken! Voor bij u beschikbare stages/werkervaringsplekken of voor meer informatie.  Info@JHM-Zoetermeer.nl.