OVER ONS | JobHulpMaatje Zoetermeer

Het verliezen van werk is heftig. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor het verlies van inkomen, zelfvertrouwen, status, sociale contacten of zingeving. In zo’n situatie kan het van grote meerwaarde zijn om iemand naast je te hebben staan, die motiveert, aanmoedigt en ondersteunt: een maatje.

JobHulpMaatje is uniek omdat we aandacht schenken aan praktische zaken, maar ook aandacht hebben voor jou als persoon en jouw omgeving. JobHulpMaatje is er helemaal voor jou!

Missie

Waarom we bestaan

JobHulpMaatje gelooft dat iedereen in deze samenleving van waarde is. JobHulpMaatje wordt, met de bijbel als richtsnoer, gedreven door naastenliefde. Vanuit die achtergrond willen we opkomen voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Iedereen mag zich geliefd weten en voelen op basis van zijn eigen persoon, talent en mogelijkheden.

Het verliezen van je werk is een ingrijpende gebeurtenis. Daarom helpt de gecertificeerde vrijwilliger van JobHulpMaatje jou in je zoektocht naar werk. JobHulpMaatje werkt nauw samen met lokale overheid en professionals. Het maatje biedt een steuntje in de rug om beter bemiddelbaar te worden en (weer) mee te doen in de samenleving.

Visie

Wat we willen zijn

JobHulpMaatje steunt mensen die werkzoekend zijn en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk. Het doel is om de zelfredzaamheid en de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. JobHulpMaatje werkt aanvullend op en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten door werkzoekenden, mens- en doelgericht bij te staan.

Om dit te kunnen doen leidt JobHulpMaatje maatjes en JobGroupLeiders op, zodat zij werkzoekenden kunnen ondersteunen die meer tijd en aandacht nodig hebben. Zo wordt de maatschappelijke betrokkenheid op lokaal niveau vergroot. Bovendien worden kosten van gemeentelijke diensten en werkgevers verlaagd.

JobHulpMaatje biedt sociale en praktische ondersteuning en vergroot daarmee de kansen van werkzoekenden, die belemmeringen ervaren bij het vinden van werk.

JobHulpMaatje werkt mensgericht
om werkzoekenden doelgericht te helpen
te accepteren wie ze zijn en
te ontdekken wat bij ze past om beter
bemiddelbaar te worden op de arbeidsmarkt

Hoe werken we

Het JobHulpMaatje concept is gebaseerd op een grote inzet van vrijwilligers als maatje. Om goede kwaliteit te leveren, wordt periodiek (online) scholing/training en intervisie geboden aan de maatjes.

Het JobHulp-concept bestaat uit drie onderdelen:

JobGroup

JobGroup is een programma van ca. zeven bijeenkomsten waar werkzoekenden onder leiding van professionele trainers of getrainde JobGroupLeiders met elkaar nadenken over essentiële vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? etc.

De JobGroups helpen werkzoekenden vooral om hun gevoel voor eigenwaarde te hervinden en ze ontdekken dat ze niet de enige zijn. De deelnemers denken met elkaar mee over mogelijke jobs. De ervaring leert dat zes maanden na afloop van de JobGroup tot 50% (!) van de deelnemers werk heeft gevonden.

JobHulpMaatje

JobHulpMaatje is een traject van één op één begeleiding van werkzoekenden. Een JobHulpMaatje is een getrainde vrijwilliger die gedurende een deel van de werkzoekperiode met een werkzoekende meeloopt, hem of haar motiveert, begeleidt en ondersteunt in zijn/haar zoektocht naar (on)betaald werk.

SolliciterenNu - NetWerken en het Netwerkcafé "Walk & Talk"

Wekelijks op dinsdagochtend (m.u.v. de zomerperiode tot 18 augustus) organiseren we de werkbijeenkomsten SolliciterenNu-NetWerken waar deelnemers in groepsverband kunnen oefenen aan de hand van een speciaal thema en waar hun specifieke problemen en/of vragen met elkaar kunnen worden bespreken. Dit is de plek om aan je brief te werken, je cv te updaten, het sollicitatiegesprek te oefenen, naar vacatures te zoeken, enz. enz. En vooral de plek om met mensen in een vergelijkbare situatie te netwerken.

Op de laatste dinsdagochtend is er het Netwerkcafe / Walk&Talk in samenwerking met de Bibliotheek: een ontmoetingsplaats waar werkzoekende elkaar in een informele omgeving kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en om elkaar te helpen met hun netwerk. Meestal is er een korte inleiding rond een bepaald thema waarover eveneens van gedachten kan worden gewisseld.