Nieuwsbrief mei – Succes, Zorgen en Aanpakken | JobHulpMaatje Zoetermeer

Nieuwsbrief mei – Succes, Zorgen en Aanpakken

24 mei 2020

Nieuwsbrief mei
Nieuws van JobHulpMaatje Zoetermeer

Samen werkt het!

Succes, Zorgen en Aanpakken

Beste Lezer

In 2019 werden meerdere werkzoekenden naar een baan begeleid en wij zijn trots op het behaalde resultaat waardoor voor veel deelnemers perspectief is ontstaan(succes). In 2020 zijn er door Covid-19 veel nieuwe werklozen  bijgekomen (zorgen). JobHulpMaatje laat het er niet bij zitten en zal de werkzoekenden die onze begeleiding zoeken helpen (aanpakken). Omdat wij een grotere toeloop verwachten van werkzoekenden willen we graag enkele vrijwilligers werven, die zich als coördinator willen inzetten. Deze nieuwsbrief bevat informatie daarover.

de redacteur,
Peter Veld

Agenda JobHulpMaatje Zoetermeer

Werkzoekenden kunnen zich permanent aanmelden
Werkzoekenden die denken zonder aanvullende hulp niet of moeilijk te kunnen slagen op de arbeidsmarkt kunnen zich permanent aanmelden. Dat kan via de contactinformatie of via de button hieronder. In overleg wordt dan bepaald of deelname aan een JobGroup dan wel koppeling aan een Maatje de volgende stap is.

JobGroup start 5 juni
Op vrijdag 5 juni start de eerstvolgende JobGroup. In zeven sessies worden werkzoekenden voorbereid op de arbeidsmarkt. De laatste van de zeven sessies is op 17 juli. De JobGroup eindigt met een certificaat. Deze JobGroup zal afhankelijk van de omstandigheden op dat moment liefst fysiek of als dat niet mogelijk is digitaal of hybride gehouden worden. Deelnemers kunnen zich nog aanmelden. Zie button of de contactinformatie.

Workshops Netwerken-SolliciterenNu elke dinsdag
De Workshops Netwerken-SolliciterenNu worden elke week gehouden.  Zodra dat mogelijk is worden de workshops weer fysiek gehouden. Deelnemers worden gericht benaderd.

Walk&Talk op 26 mei
De Bibliotheek van Zoetermeer organiseert met hulp van JobHulpMaatje op dinsdag 26 mei van 9.30-11.30 weer een Walk&Talk. Centraal staat dan  “Online een sollicitatiegesprek voeren” met een korte inleiding door Johan Alebregtse. De bijeenkomst wordt gehouden op het digitale platform van de Gemeente Zoetermeer. Vanaf 9.20 kan er ingelogd worden met Google Chrome of Firefox met deze link https://smart.newrow.com/room/?gih-358In Voorbereiding
In voorbereiding zijn drie nieuwe doelgroepaanpakken:
  1. Werken in Nederland. Speciaal voor Statushouders is door JobHulpMaatje Nederland een aanpak voor deze doelgroep ontwikkeld en in de praktijk beproefd. De aanpak bestaat uit tien sessies, waarvoor een toegesneden werkboek is ontwikkeld. Samen met ongeveer 6 andere plaatsen wil ook Zoetermeer hier praktijkervaring mee opdoen. Het moment van starten is nog niet bepaald.
  2. Een JobGroup voor ZZP’ers die bijvoorbeeld door COVID-19 zonder werk zijn gekomen en die zelf denken extra begeleiding nodig te hebben. Bij gebleken belangstelling zal een JobGroup georganiseerd worden.
  3. Een JobGroup voor Jongeren die bijvoorbeeld door COVID-19  extra begeleiding nodig hebben. Bij voldoende belangstelling zal een JobGroup georganiseerd worden.
Geïnteresseerden kunnen zich melden. Ook mensen die willen helpen of waarmee we kunnen samenwerken mogen zich melden.
JobHulpMaatje is  bereikbaar 
Het wekelijkse spreekuur in het Forum start op donderdagmiddag 28 mei voorlopig van 14:00-17:00 en bij voorkeur op afspraak. De bereikbaarheid blijft:Telefoon: 0641572157
Mail: info@jhm-Zoetermeer.nl
Website: https://jhm-zoetermeer.nl/
Aanmelden voor Individuele begeleiding
Aanmelden voor de JobGroup
Interview met Jan Waaijer, voorzitter JobHulpMaatje Zoetermeer

Hoeveel personen heeft u kunnen helpen?
JobHulpMaatje begeleidde in 2019 92 personen. De begeleiding van 36 personen loopt nog door in 2020. Van de afgesloten 56 trajecten vonden 32 personen werk en 10 personen vonden een werkervaringsplaats, deden een studie of gingen vrijwilligerswerk doen. In 14 gevallen was er geen succes omdat deelnemers stopten of werden doorverwezen dan wel ziek werden. Al met al een heel goed resultaat als bedacht wordt dat deze mensen zonder werk niet voor niets intensieve begeleiding zochten.

Hoe bereikte JobHulpMaatje dit resultaat?
Er wordt volledig gewerkt met vrijwilligers. Daardoor zijn er mede dankzij de financiële hulp van de gemeente Zoetermeer, Oranjefonds, Kansfonds en het Instituut GAK geen kosten voor de deelnemers. Het is dus laagdrempelig. De kwaliteit wordt bereikt doordat alle Maatjes, die de individuele begeleiding doen, goed zijn opgeleid en gecertificeerd. Daarnaast zijn er JobGroups waarin in zeven sessies groepen werkzoekenden werken aan hun toekomst. En er zijn wekelijks workshops waarin het netwerken en solliciteren wordt begeleid. Eigen kwaliteiten, functies die daarmee matchen en vacatures die daarbij horen worden daartoe beschikbaar gemaakt.

Toch heeft u zorgen?
Ja, wij denken dat door Covid-19 de toekomst moeilijker wordt. Er zijn heel veel werkzoekenden bijgekomen. De werkzoekenden die al intensieve begeleiding nodig hebben krijgen daardoor meer concurrentie op de arbeidsmarkt. De hoge successcore zal hierdoor onder druk komen. Natuurlijk zullen de meesten van de nieuwe werklozen onze begeleiding niet nodig hebben. Voor hen zullen de bestaande voorzieningen van UWV en gemeente voldoende zijn.  Wel verwachten wij een grotere behoefte aan onze aanvullende begeleiding. Wij denken daarbij onder meer aan ZZP’ers die hun werk verloren hebben en aan jongeren. Ook moeten wij ons oriënteren op de veranderende behoeften vanuit de werkgevers.

Wat gaat u daaraan doen?
Wij zullen extra Maatjes werven om de grotere toeloop aan te kunnen. Verder gaan we op 5 juni van start met een nieuwe JobGroup waarvoor zich nog deelnemers kunnen aanmelden (www.jhm-zoetermeer.nl). Wij zullen later in het jaar starten met een JobGroup die speciaal is gericht op statushouders. Dat doen we met Werken in Nederland, een landelijk ontwikkelde en beproefde nieuwe methode in tien bijeenkomsten. En wij bekijken of er voldoende behoefte is aan een speciale groep voor ZZP’ers en een voor jongeren. Omdat wij een grotere toeloop verwachten zullen we ook enkele vrijwilligers werven die als coördinator willen werken voor JobHulpMaatje.

Verslag Maatjesbijeenkomst 11 mei j.l.
Wij vinden het erg belangrijk regelmatig met onze Maatjes intervisie te hebben om onze ervaringen te kunnen delen en nieuwe informatie aangereikt te krijgen. De maatjesbijeenkomst op 11 mei stond in het teken van het samen delen en evalueren van de digitale werkwijzen die plotseling het werk van JobHulpMaatje zijn gaan bepalen. Er waren maar liefst 17 deelnemers aan het videogesprek. Hoe verloopt het contact met de werkzoekenden, wat werkt en wat niet? Het goede nieuws is dat het contact behouden is gebleven. Vaak verliep het contact goed, soms na een ‘oefentijd’. De aard van het besprokene maakt het echter ook regelmatig moeilijk. Dan zou een persoonlijk gesprek beter zijn geweest dan het gesprek via een beeldscherm. Hopelijk wordt dat dus eerdaags weer mogelijk. Verder werden op deze avond enkele nieuwe Maatjes verwelkomd. JHM is erg blij met de uitbreiding, omdat we door de recessie wegens Corona meer toeloop zullen krijgen en ons werk niet gemakkelijker zal worden. De volgende intervisie is op 6 juli a.s., hetzij fysiek hetzij via video. En op 14 september is de daarop volgende intervisie. Ook werd nog aangekondigd dat de Maatjes kunnen kiezen uit drie mogelijkheden voor de hercertificering. Zij hebben daartoe een uitnodigingsmail ontvangen.Maatjes kunnen zich aanmelden
Wij vertrouwen erop dat ná Corona er nog meer mensen zijn die graag een bijdrage willen leveren aan het begeleiden van werkzoekenden en die denken dat zij die taak als Maatje aankunnen. Maatjes worden goed opgeleid en gecertificeerd. Er is regelmatig bijscholing en hercertificering aan de orde. Met intervisie worden de ervaringen gedeeld. Al onze Maatjes beschikken over een VOG. Kandidaten voor JobGroupleider zijn welkom, zeker als zij ervaring hebben met het gebruiken van digitale werkmethoden. JobGroupleiders worden goed opgeleid. Kandidaat Maatjes en Kandidaat JobGroupleiders kunnen zich aanmelden via de contactinformatie of met de button in deze nieuwsbrief.
Ik wil maatje worden
Jaarverslag 2019
Bedankt voor jullie steun aan JobHulpMaatje: Juist Nu!
Bedankt gulle gevers
Bedankt bedrijven
Ik wil JobHulpMaatje ook steunen