Nieuwsbrief juni – Nieuwe Maatjes Coördinatoren | JobHulpMaatje Zoetermeer

Nieuwsbrief juni – Nieuwe Maatjes Coördinatoren

2 juli 2020

Nieuwsbrief juli
Nieuws van JobHulpMaatje Zoetermeer

Samen werkt het!

Nieuwe Maatjes en Coördinatoren

Beste Johan Alebregtse,

Nieuwe Maatjes zijn begonnen en de coördinatorengroep is versterkt. Aan de vereniging van Zoetermeerse ondernemers RVOZ is door JHM voorgesteld een project te starten voor kwetsbare ZZP’ers. En JHM Zoetermeer gaat meedoen aan Werken in Nederland. Dat is een landelijke aanpak van werk voor statushouders door zes JobHulpMaatje-organisaties. Dit en meer in deze nieuwsbrief.

de redacteur,
Peter Veld

MARIUS CUSELL stopt als coördinator en blijft als Maatje
Bij het vertrek van Marius een klein vraaggesprek met Marius.Jij bent een JHM-pionier. Hoe kijk je hierop terug.JobHulpMaatje was een nieuw bouwwerk, intrigerend om mee bezig te zijn. Niet alles al weten en kant en klaar op de tekentafel hebben, maar gaandeweg ervaren en pragmatisch te werk gaan. Spannend met nieuwe relaties en het ontwikkelen van netwerkcontacten. Een geweldig spel wat wij samen gespeeld hebben. Ontzettend fijn om met hulpvragers op weg te gaan in hun zoektocht naar werk. Fantastisch te zien hoe zij zelf de draad verder oppakken, groeien en tot resultaten komen. De drijfveer vanuit mijn geloof is belangrijk om aan JHM dat christelijke oorsprong heeft, te werken.  Spijtig dat ik naast mijn andere interesses en activiteiten het coördinatorschap  niet heb vol kunnen houden. Ik blijf echter als Maatje betrokken bij JHM..Is JHM nog nodig?

JHM heeft grote waarde en zal dat altijd blijven houden. In de meeste hulpverlening gaat het om het de kortste weg naar de oplossing van de hulpvraag. Maar mensen in de knel kunnen te maken hebben met een opstapeling van problemen. Bij JHM gaat het er om, dat je leven weer in balans is als je aan het werk gaat en je kan blijven werken aan groei en zelfsturing. Naar alle levensaspecten die een rol spelen bij je werkloosheid willen wij luisteren en daarin met de klant meedenken. Wezenlijke aandacht voor mensen, voor de totale mens, is essentieel om te komen tot een aanpak die standhoudt. En dat krijg je niet bij elk loket en al helemaal niet als de kosten van die dienstverlening uit een bepaald potje betaald moet worden. Wij van JHM  geven die aandacht. Mensen vinden bij ons een plek waar zij gehoord worden en zich gesteund voelen. We zijn jobhulpmaatjes en geen professionals, we zijn er om de weg naar werk te vinden. Als specialistische hulp nodig, dan verwijzen we hiernaar toe of adviseren we om die te zoeken.

Nieuwe Maatjes
Onlangs rondden zes nieuwe Maatjes hun opleiding af en zij gaan nu voluit aan de slag bij JobHulpMaatje.
De nieuwe Maatjes zijn:
Chrystal Korving
Jantine Baas
Mariella de Jong
Nicole Laender
Peter Gabel
Rina Westerduin
We wensen hen veel resultaat en veel voldoening met hun bijdrage aan het doel: werkzoekenden begeleiden die op eigen kracht niet of heel moeilijk aan werk kunnen komen.Nieuwe Coördinatoren 
Na een oproep in Het Streekblad hebben zich meerdere personen gemeld om als coördinator JHM Zoetermeer verder te helpen. Op de foto met de klok mee: Peter Gabel, Flip Bakker, Jan Geerdes en Joke Sikking.Algemeen Coördinator Flip Bakker over Marius en over de nieuwe coördinatoren:
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’ Dat was Marius’ devies, zo heeft hij zich ingezet voor klanten en maatjes. De basis voor het succes van JHM-Zoetermeer. En ook van de groei: steeds meer werkzoekenden in begeleiding, en dus ook meer maatjes. Ik ben blij met de drie nieuwe coördinatoren, Joke, Jan en Peter. Zo kunnen we meer aandacht geven aan de maatjes, aan de workshops en aan de organisatie/facilitering daarvan. En dat doen we voor al die nieuwe werkzoekenden die een extra zetje nodig hebben. Als algemeen coördinator ga ik mijn best doen om voor dat doel met het coördinatie-team effectief maar zeker ook gezellig als vrijwilligers samen te werken. Want mijn devies: ‘Laten we het leuk houden!’De nieuwe coördinatoren stellen zich voor:
Joke Sikking:  “Nu ik met pensioen ben gegaan in april heb ik weer tijd voor een nieuwe uitdaging en zag ik dit in het Streekblad en het sprak mij aan. Ik ga me hard maken voor het coachen en ondersteunen van de hulpmaatjes en met mijn HRM achtergrond moet dit lukken.
Peter Gabel: “Ik wil me graag inzetten voor JobHulpMaatje omdat ik denk dat als gevolg van Corona veel mensen op zoek moeten naar een  baan waarbij JHM de werkzoekende doelgericht kan helpen en een belangrijke steun  in de rug kan zijn. Ik ga mij als Coördinator Netwerken bezig houden met de organisatie en bemensing van de wekelijkse netwerkbijeenkomsten.”
Jan Geerdes: Ik ben sinds 1979 werkzaam in de automatisering en ben vrijwel alle aspecten van dat vakgebied wel eens tegengekomen. Hoewel ik nooit techniek, zoals programmeren, heb kunnen loslaten, ben ik ook als projectmanager, ontwerper en recruiter bezig geweest. Dit werkgebied  blijft me aantrekken!
Graag wil ik anderen helpen ook te kunnen werken, aan zichzelf, voor zichzelf of voor anderen. Bij JobHulpMaatje zijn we daarvoor aan het juiste adres.

Agenda juli en augustus

Werkzoekenden kunnen zich permanent aanmelden
Werkzoekenden die denken zonder aanvullende hulp niet of moeilijk te kunnen slagen op de arbeidsmarkt kunnen zich permanent aanmelden. Dat kan via de contactinformatie of via de button hieronder. In overleg wordt dan bepaald of deelname aan een JobGroup dan wel koppeling aan een Maatje de volgende stap is.

JobGroup 17 juli afgerond
Op 17 juli wordt JobGroup 2020-2 afgerond.  De JobGroup eindigt met een certificaat.

Workshops Netwerken-SolliciterenNU vanaf 18 augustus
De Workshops Netwerken-SolliciterenNu zijn tot eind juni wekelijks georganiseerd. Voor de zomerweken wordt een zomerpakket meegegeven. Vanaf 18 augustus  worden de workshops weer elke week gehouden.

Walk&Talk op 30 juni
De Bibliotheek van Zoetermeer organiseert met hulp van JobHulpMaatje op dinsdag 30 juni van 9.30-11.30 weer een Walk&Talk. Centraal staat dan ZZP. Juist nu als gevolg van COVID-19 veel ZZP’ers werkloos zijn geworden en wellicht twijfels hebben over hoe ze verder moeten en andere werkzoekenden die overwegen ZZP’er te worden wellicht daarover nu aarzelingen hebben is dit een goed onderwerp op het juiste moment. De bijeenkomst wordt gehouden op het digitale platform van de Gemeente Zoetermeer. Vanaf 9.20 kan er ingelogd worden met Google Chrome of Firefox met deze link https://smart.newrow.com/#/room/gih-358?_k=4he5j4Intervisie Maatjes op 6 juli
De laatste intervisie avond voor Maatjes is op maandagavond 6 juli. De Maatjes ontvangen nog bericht over de onderwerpen en de plaats van handeling. Waarschijnlijk wordt het een fysieke bijeenkomst.Werken in Nederland.
Speciaal voor statushouders is door JobHulpMaatje Nederland een aanpak voor deze doelgroep ontwikkeld en in de praktijk in Rhenen en Zwolle beproefd. De aanpak bestaat uit tien sessies, waarvoor een toegesneden werkboek is ontwikkeld. Samen met ongeveer 6 andere plaatsen wil ook Zoetermeer hier praktijkervaring mee opdoen. Voor Werken in Nederland is een splinternieuw werkboek ontwikkeld. De aanpak bestaat uit een combinatie van een JobGroup én begeleiding door individuele Maatjes. Voor deze Maatjes en JobGroupleiders is een aanvullende opleiding ontwikkeld.  Op 25 september start deze opleiding. Maatjes en JobGroupleiders kunnen zich melden voor deze opleiding, die door JobHulpMaatje Zoetermeer wordt betaald.
JobHulpMaatje is bereikbaar 
Het spreekuur gaat inmiddels weer door op de donderdagen van 14.00-17.00 in Forum
Telefoon: 06  4157 2157
Mail: info@jhm-Zoetermeer.nl
Website: https://jhm-zoetermeer.nl/
Aanmelden voor Individuele begeleiding
Aanmelden voor een JobGroup
Voorstel aanpak ZZP
JobHulpMaatje heeft positief gereageerd op een oproep van de ondernemingsvereniging van Zoetermeer RVOZ om voorstellen in te dienen om ZZP’ers door de crisis te helpen. De economische crisis als gevolg van COVID-19 heeft eens te meer duidelijk gemaakt, dat veel ZZP’ ers geen echte ondernemers zijn en slechts hun eigen arbeid verhuren. Het enige dat hen van werknemers onderscheidt is dat zij geen arbeidscontract hebben en geen of weinig sociale premies en belasting betalen. Een ander deel bestaat wel uit ondernemers.
Veel ZZP’ ers zijn dat niet vrijwillig geworden, omdat het voor hen de enige kans op werk was (post bezorgen; thuiszorg etc). Verder is door COVID-19 duidelijk geworden, dat ook in cruciale beroepen veel ZZP’ ers voorkomen en wordt de vraag gesteld of de maatschappij hier beter van wordt. De politiek zal hiermee aan de slag gaan. Een deel van de  ZZP’ ers zal zelf zich afvragen of ze op deze weg door willen gaan. En werkzoekenden zullen zich de vraag stellen of het worden van ZZP’ er voor hen de juiste keuze is. Die keuze is uiteraard aan hen zelf.Hoe wil JHM helpen?Walk&Talk ZZP
De Bibliotheek van Zoetermeer organiseert in samenwerking met JHM elke maand op de laatste dinsdag van de maand een Walk&Talk. Op dinsdag 30 juni is de Walk&Talk gewijd aan ZZP.  Een uitgelezen mogelijkheid om van een deskundige informatie te krijgen verschillen tussen ZZP en een arbeidsovereenkomst en wat de plussen en minnen zijn op korte en langere termijn. Zie de Agenda met de link naar deze meeting.JobGroup ZZP
Voor werkzoekenden die overwegen ZZP’ er te worden en voor ZZP’ ers die door COVID-19 zonder werk zijn gekomen en op zoek zijn naar werk en misschien twijfels hebben hoe ze nu verder moeten gaan wordt een JobGroup georganiseerd door JHM.
Een JobGroup is een bewezen werkend instrument voor een groep  in zeven stappen:
1.    Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk in een nieuwe baan? Waar wil ik nog verder in groeien?
2.    Wat belemmert mij? Wat zijn belemmerende overtuigingen en hoe kan ik deze ombuigen in helpende overtuigingen?
3.    Wat kan ik? Wat zijn mijn competenties? Hoe kan ik deze competenties concreet herkennen in specifieke situaties?
4.    Wat wil ik? Maak een bucketlist voor alle terreinen van je leven!
5.    Wat zoek ik? Ga op zoek naar vacatures. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor een mededeelnemer.
6.    Hoe vind ik? Gebruik je netwerk, ontwikkel netwerken samen met mededeelnemers.
7.    Dit ben ik! Leer tips&tricks om jezelf goed te laten zien, ook op social media.
De JobGroup kent maximaal 12 deelnemers.
Aanvullend op de JobGroup kan individueel met een Maatje aan de slag worden gegaan.

De komende weken wordt dit verder uitgewerkt en zal de tijdsplanning worden opgesteld. Belangstellenden kunnen zich natuurlijk al melden via de contactinformatie. Ook zijn suggesties welkom.

Ik wil maatje worden
Jaarverslag 2019
Bedankt voor jullie steun aan JobHulpMaatje: Juist Nu!

JobHulpMaatje Zoetermeer ontving onlangs een flinke bijdrage van meer dan 900 Euro van kerk De Lichtzijde uit Zoetermeer. Hartelijk dank daarvoor!

Bedankt gulle gevers
Bedankt bedrijven
Ik wil JobHulpMaatje ook steunen
Stuur deze nieuwsbrief door naar een bekende Stuur deze nieuwsbrief door naar een bekende
Deel deze nieuwsbrief via Facebook Deel deze nieuwsbrief via Facebook