Nieuwe algemeen coördinator | JobHulpMaatje Zoetermeer

Nieuwe algemeen coördinator

2 juli 2021

Van het bestuur

Jan Geerdes volgt Flip Bakker op

Jan Geerdes

In de bestuursvergadering van maandag 28 juni jl. heeft het bestuur het besluit genomen om Jan Geerdes te benoemen tot Algemeen Coördinator, met ingang van 1 september as.

In de tussenliggende periode zullen Jan en Flip samen met de andere coördinatoren werken aan een herverdeling van het takenpakket in het team.

Vertrek Peter Gabel

Peter Gabel

Daarbij zal ook een invulling worden gezocht voor de taken van Peter Gabel. Vanwege de aanstaande (vervroegde) pensionering van zijn partner wil hij zijn inzet voor JobHulpMaatje beëindigen.
Het bestuur bedankt Peter voor zijn inzet, en zijn bijdrage aan het beschrijven en stroomlijnen van werkprocessen.

Flip Bakker doet stap terug

Flip Bakker

Het bestuur bedankt Flip Bakker, die de pionier is geweest en de organisatie heeft gebracht waar deze nu staat. Flip blijft de wekelijkse workshops verzorgen en blijft dus actief als vrijwilliger.

Het bestuur is blij met Jan Geerdes als nieuwe Algemeen Coördinator, en wenst hem een goede voorbereiding in de komende weken.

Namens het bestuur,
Jan Waaijer,
voorzitter