ANBI | JobHulpMaatje Zoetermeer

Stichting Reliance

JobHulpMaatje Zoetermeer is de meer bekende naam van Stichting Reliance.
De stichting is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

RSIN-nummer: 858451256
KVK-nummer:  70766428

Postadres: Hoekerkade 12, 2725 AK  Zoetermeer
Email: info@JHM-Zoetermeer.nl

Het onbezoldigd bestuur van stichting Reliance wordt gevormd door:

  • Voorzitter: de heer J.B. Waaijer
  • Secretaris-penningmeester: de heer P.W.A. Veld
  • Bestuurder: de heer J.B. Alebregtse

Geschiedenis

JobHulpMaatje Zoetermeer c.q. de Stichting Reliance  is opgericht op 29 januari 2018 op initiatief van de stichting JobHulpMaatje Nederland. De stichting wil werkzoekenden helpen door middel van vrijwillige maatjes. De stichting biedt de maatjes educatie en (interactieve) training op het gebied van begeleiding van werkzoekenden.

Stichting JobHulpMaatje Nederland werkt nauw samen met de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De ervaring met dit maatjesproject was de aanleiding om vanaf 2014 ook met een JobHulpMaatje-project te starten. Bij het oplossen van schulden helpt het namelijk enorm als iemand werk heeft.

Publicaties

Download hier onze publicaties: